Tel: +385 (0)32 337 422 | Fax: +385 (0)32 844 826 | multinorm@multinorm.hr
Košarica

Impressum

CAD Konstrukcija-proizvodnja alata i naprava za posebnu namijenu

MULTINORM d.o.o. za proizvodnju, export-import i usluge
Kralja Zvonimira 59a
HR – 32272 Cerna
Hrvatska

Telefon: +385 32 337 422
Faks: +385 32 844 826
E-mail: multinorm@multinorm.hr
Web: multinorm.hr

Direktor
Igor Begovic

Registarski sud
Trgovački sud Osijek
Matični broj subjekta: 030060565
OIB: 93283360673

Temeljni kapital 20 000,00 kn, iznos je uplaćen u cijelosti

Podaci o banci

Zagrebačka banka d.d.
Sjedište banke: Paromlinska 2, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR8623600001102416238
SWIFT: ZABAHR2X

Raiffeisenbank Austria d.d.
Sjedište banke: Petrinjska 59, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR3624840081105075305
Žiro račun: 2484008-1105075305
SWIFT: RZBHHR2X

KentBank d.d.
Sjedište banke: Gundulićeva 1, HR-10000 Zagreb, Hrvatska
IBAN: HR6241240031120000704
SWIFT: KENBHR22

Pravne odredbe

1. Sadržaj online ponude
Autor ne preuzima nikakve odgovornost za aktualnost, točnost, potpunost ili kvalitetu predočenih podataka. Zahtjevi za naknadu štete od autora koji se odnose na štete materijalne ili nematerijalne vrste, a koje su nastale uslijed korištenja ili nekorištenja ponuđenih informacija, odnosno korištenjem manjkavih ili nepotpunih informacija, načelno su isključeni, ukoliko se ne radi o dokazivo namjernom propustu ili grubom nemaru autora.
Sve ponude su neobvezujuće. Autor pridržava pravo dijelove stranica ili cjelokupnu ponudu promijeniti, nadopuniti ili objavu privremeno ili trajno povući s interneta bez prethodne najave.

2. Poveznice i linkovi
Kod posrednog ili neposrednog upućivanja na strane internet stranice (hyperlinkove) koje se nalaze izvan područja odgovornosti autora, odgovornost autora može nastupiti isključivo u slučaju da je autor bio upoznat sa sadržajima, te mu je tehnički bilo izvodljivo spriječiti uporabu u slučaju protuzakonitih sadržaja.
Autor ovime izričito izjavljuje da u trenutku kreiranja poveznica nisu bili uočljivi nikakvi ilegalni sadržaji na stranicama na koje linkovi upućuju. Autor nema utjecaj na trenutno i buduće uređenje, sadržaj ili autorsko pravo povezanih stranica. Stoga se ovime autor izričito ograđuje od sadržaja svih povezanih stranica koji je nakon postavljanja poveznice promijenjen. Ova izjava vrijedi za sve poveznice koje su postavljene unutar vlastite internet ponude kao i za tuđe unose u knjige gostiju, forume za diskusiju, popise linkova, mailing liste i sve druge vrste baza podataka na čiji sadržaj je eksterno moguć pristup. Za sve ilegalne, netočne ili nepotpune sadržaje i posebice za štete proizašle korištenjem ili nekorištenjem odgovoran je isključivo vlasnik stranice prema kojoj je postavljena poveznica, a ne onaj koji poveznicom na nju samo upućuje.

3. Autorsko pravo i zaštićena obilježja
Autor nastoji u svim svojim publikacijama poštovati autorska prava korištenih slika, grafika, tonskih datoteka, video isječaka i tekstova, koristiti vlastite slike, grafike, tonske datoteke, video isječke i tekstove ili pak koristiti grafike, tonske datoteka, video isječke i tekstove bez licence.
Sve zaštitne znakove koji se nalaze unutar internet ponude i koji su eventualno zaštićeni trećim osobama neograničeno podliježu odredbama trenutno važećih zakona o zaštiti obilježja i vlasništvu njihova zakonitog vlasnika. Temeljem pukog imenovanja ne može se pretpostaviti da zaštitni znakovi nisu zaštićeni pravima trećih!
Autorsko pravo za objavljene i od samog autora stvorene objekte pripada isključivo vlasništvo autora ove stranice. Umnožavanje i korištenje takvih grafika, tonskih dokumenata, video isječaka i tekstova u drugim elektronskim i tiskanim izdanjima nije dozvoljeno bez izričitog pristanka autora.

4. Zaštita podataka

Ukoliko unutar ove internet ponude postoji mogućnost za unos osobnih i poslovnih podataka (e-mail adresa, imena, adresa), davanje takvih podataka od strane korisnika temelji se isključivo na dobrovoljnoj bazi. Korištenje i plaćanje svih ponuđenih usluga je – ukoliko tehnički izvedivo i moguće- dozvoljeno i bez navođenja takvih podataka odnosno unosom anonimnih podataka ili pseudonima. Korištenje kontaktnih podataka kao što su adrese, telefonski brojevi i brojevi faksa kao i e-mail adresa koji su objavljeni u sklopu impresuma ili sličnih navoda od strane trećih za slanje informacija, koje nisu izričito zatražene, nije dozvoljeno. Mogući su pravni koraci protiv pošiljatelja takozvanih spam mailova prekršavajući ovu zabranu.

5. Pravovaljanost izjave o odricanju odgovornosti

Ovu izjavu o odricanju odgovornosti treba promatrati kao sastavni dio online-ponude koje na nju upućuju. Ukoliko dijelovi ili pojedinačne formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju, ili u potpunosti ne odgovaraju važećem pravnom okviru, to ne utječe niti na sadržaj, niti na pravovaljanost ostatka ovog dokumenta.

6.Politika integriranog upravljanja

Uprava tvrtke MULTINORM d.o.o. iskazuje svoje opredjeljenje za kontinuirano usavršavanje integriranog sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i okolišem ISO 14001. Integrirani sustav upravljanja primjenjuje se na djelatnosti tvrtke – konstrukcije alata i dijelova naprava za auto industriju, konstruiranje naprava i alata za zavarivanje za automobilsku industriju jedna je od naših djelatnosti. Osim toga u zadnjim smo godinama razvijali izradu elemenata i malih serija sve do kompletnih ugradbenih sklopova za izradu naprava i strojeva.

Kao najvažniju sastavnicu sustava upravljanja smatramo našu usmjerenost na potrebe kupaca i njihovo zadovoljstvo izvršenim poslom. To je vrijednost prema kojoj tvrtka MULTINORM d.o.o. mjeri i određuje svoju ukupnu uspješnost. U sustavu upravljanja okolišem najvažnija sastavnica je naša usmjerenost na prevenciju od onečišćenja okoliša tijekom izvršenja posla, kako u pogonu tako i na terenu kod kupca.

U cilju postizanja, održavanja i jačanja tih vrijednosti, trajno se obvezujemo:

 • Zapošljavati stručno i ambiciozno osoblje koje će imati mogućnost i obvezu stalno se razvijati i usavršavati
 • Pribavljati najsuvremeniju opremu i osiguravati okruženje za ugodan rad
 • Pomoći kupcima u pronalaženju optimalnih rješenja za njihove potrebe
 • Postizati kvalitetu koja će poticati kupce za ponovnu kupnju naših proizvoda i usluga.
 • Primjenjivati i unapređivati učinkovitost procesa sustava upravljanja temeljenih na zahtjevima normi ISO 9001 i ISO 14001, i težiti nadilaženju tih zahtjeva
 • Postavljati si ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve upravljanja kvalitetom i okolišem
 • Poboljšavati svoj sustav upravljanja kako bi se smanjio štetan utjecaj na okoliš.
 • Kontinuirano pratiti kontekst i utjecaj zainteresiranih strana na ostvarenje ciljeva organizacije primjenom metoda za upravljanje poslovnim rizicima, uključivo rizicima kvalitete i okoliša.
 • Identificirati materijale, procese, proizvode i otpad koji može uzrokovati onečišćenje okoliša te implementirati mjere za izbjegavanje, smanjenje ili kontrolu onečišćenja gdje je to tehnički i ekonomski moguće
 • Educirati i podizati ekološku svijest kod zaposlenika, kupaca i partnera
 • Kontinuirano poboljšavati rezultate upravljanja okolišem smanjenjem količine opasnog otpada koji nastaje u našim radnim procesima te izdvajati i skupljati korisni otpad s ciljem recikliranja
 • Na transparentnost rada i spremnost na komunikaciju s okruženjem, tako da smo uvijek otvoreni javnosti, uz dostupnost informacija o našoj djelatnosti na upit zainteresiranih strana, te dijalog o aktivnostima koje imaju neposredan utjecaj na okoliš

Svaki zaposlenik tvrtke MULTINORM d.o.o. mora biti upoznat s politikom integriranog sustava upravljanja kvalitetom i okolišem, shvatiti ju i prihvatiti kao trajno načelo u vlastitom djelovanju.